mysql: 1111 klaida. Neteisingas grupės funkcijos naudojimas

Mysql Error 1111 Invalid Use Group Function1: neteisingas grupės funkcijos naudojimas reiškia „netinkamą grupės funkcijos naudojimą“

reiškinys

„Oracle“ vykdo dvigubo sluoksnio sumą be klaidų ir ta pati SQL vykdo „mysql“, pranešama apie klaidą
Neteisingas grupės funkcijos naudojimasvaizdas
Raskite priežastį
Patikrinta teisingaiSELECT [DISTINCT|DISINCTROW|ALL] select_expression,... - query result [FROM table_references - specify the query table [WHERE where_definition] - where clause, filter conditions for query data [GROUP BY col_name,...] - group the query results [matching where clause] [HAVING where_definition] - Conditional restriction on grouped results [ORDER BY formula [ASC | DESC],...] - sort the query results [LIMIT [offset,] rows] - Limit the number of displayed results of the query [PROCEDURE procedure_name]-Query the result set data returned by the stored procedure ]

Atidžiai stebėkite sql padėties dvigubos sumos priežastįPakeiskite ir atskirkite sumą, problema išspręsta, apvyniotas išorinis sluoksnis