Grafiniai „YV12“ ir „NV12“ ir „I420“ chroma mėginių ėmimo formatai

Graphical Yv12 Nv12### Data: 2017/5/25

### Autorius: SoaringleeI420 : YUV420p, plokštuminis formatas, atmintyje saugomas trijose nepriklausomose masyvuose, pirmiausia - Y, tada - U ir galiausiai - V masyvas. Fizinė I420 pikselių ir atminties atmintis parodyta toliau 1 paveiksleYV12: YUV420p, plokštuminis formatas, atmintyje saugomas trijose nepriklausomose masyvuose, pirmiausia - Y, tada - V ir galiausiai - U masyvas. Skirtumas nuo I420 yra tas, kad U komponentų ir V komponentų tvarka atmintyje skiriasi. kaip parodyta 2 paveiksle1 paveikslas I420 fizinių taškų saugojimo ir atmintyje atminties schema


2 paveikslas YV12 fizinių taškų saugojimo ir atminties atminties schema
NV12 : YUV420sp, pusiau plokštuminiai ir Y komponentai yra saugomi atskirame masyve, o U ir V yra persipynę į masyvą. Prieš U, ​​V ir po jų yra NV12, o V prieš ir U yra NV21. NV12 laikymo schema parodyta 3 paveiksle.


3 paveikslas NV12 fizinių taškų saugojimo ir atminties atminties schema